Beselidhja e Vjeter2 i Kronikave: Reformat e gjyqit