Beselidhja e Vjeter2 i Kronikave: Joasi e rindërton Tempullin