Beselidhja e Vjeter2 i Kronikave: Fillimi i mbretërimit të Ozisë