Beselidhja e Vjeter2 i Kronikave: Pafeja e Akazit, babait të Ezekisë