Beselidhja e Vjeter2 i Kronikave: Salomoni e filloi ndërtimin e Shtëpisë së Zotit