Beselidhja e Vjeter2 i Kronikave: Thirrje për kremtimin e Pashkëve