Beselidhja e Vjeter2 i Kronikave: Reforma e kultit