Beselidhja e Vjeter2 i Kronikave: Tempullit në Shenjtëroren e shenjtëroreve