Beselidhja e Vjeter2 i Kronikave: Vdekja e Salomonit