Beselidhja e VjeterEster: Çdo ditë, biri im, kije Hyjin në mendje