Beselidhja e VjeterEster: Tobia doli ta kërkonte një njeri që e dinte rrugën për të shkuar me të në Medi