Beselidhja e VjeterEster: Djaloshi zbriti në lumë për t’i larë këmbët