Beselidhja e VjeterPredikuesi: I gjithë mundi i njeriut është për të ngrënë