Beselidhja e VjeterAmosi: Fjalët e Amosit që ishte bari delesh nga Tekua