Beselidhja e ReRomakëve: Nënshtrimi pushtetit të ligjshëm