Beselidhja e ReRomakëve: T’i plotësojmë jo dëshirat tona, por ato të të tjerëve