Beselidhja e ReRomakëve: Hyji dhe populli i zgjedhur