Beselidhja e Re1 e Timoteut: Vërejtje rreth lutjes