Beselidhja e Re1 e Timoteut: Cilësitë e mbikëqyrësit