Beselidhja e Re1 e Timoteut: Mësimet e rreme dhe pasuria e rreme