Projekti;

Frymezuar nga CatholicSay, Kishtari.com eshte nje projekt me ide dhe me autoresi te Ervis Drekaj.

Pervec burimeve te verifikuara dhe te certefikuara, temat dhe zvillimi i tyre jane ne pergjegjesi dhe te drejta te autorit, i cili ka mbaruar studimet dhe kerkimet perkatese te nevojshme dhe te mjaftueshme per te publikuar blogun ne fjale. Autori, gjithashtu, nuk mban pergjegjesi per asnje ndikim apo efekt qe materiali i publikuar ne kete domain apo ne rrjetet sociale nen te njejtin emer, permbajne apo mund te shkaktojne. Por autori mban cdo pergjegjesi te caktuar nga ligji shqiptar, rreth materialit te publikuar ne kete blog, apo cdo rrjet social nen te njejten autoresi.

Falenderime;

Dizenjimi grafik dhe vizual, eshte punuar nga Ledjon Kukaj.

Shkrimet e bibles jane te mundesuara sipas perkthimit te Mons. Simon Filipaj, miratuar nga kisha katolike, kisha ortodokse, dhe nga Shoqata Biblike.

Vargu i Dites, mundesohet si sherbese digjitale e shoqates LifeChurch.

Kontakt; Pyetje; Kerkese per teme te re;

email: kishtari@eridrekaj.com
telefon: 682091611

© 2023 kishtari.com