A eshte mekat pirja e alkolit?

postuar me 16 Gusht 2022 ne kategorine ""
Ne kete artikull, me "prije te alkolit" nenkuptoj pirjen deri ne piken qe piresi humbet perdorimin e arsyes, dmth nuk ka lirine per te menduar me pergjegjesi dhe per te arrite ne perfundime te arsyeshme. Por ne menyre qe kjo sjellje (te pirit) te konsiderohet mekat i rende, atehere akti duhet te jete i qellimshem, jo dicka qe ndodh aksidentalisht. Nese kjo liri mungon, atehere pirja e alkolit eshte mekat i rende.

Por dicka qe duhet mbajte mend dhe nuk duhet shmangur eshte nese ndonje mekat eshte kryer nen efektin e pijes - edhe nese mekati nuk ka qene i vullnetshem ne vetvete, ka qene i vullnetshem ne kauzen e tij. Kjo do te thote qe piresu zghedh te jete i dehur dhe kjo dehje eshte shkaku kryesor i veprimit mekatat te permendur me lart. Pra, piresi eshte automatikisht pergjegjes per ato veprime sikur te ishin zgjedhur qellimisht.

Dicka tjeter qe duhet mbajte mend me rendesi te forte, eshte se demtimi i qellimishem i shendetit eshte mekat; cdo person eshte i ngarkuar me detyren te kujdeset per trupin e tij si Tempull i Shpirtit te Zotit (do kete nje artikull me te detajuar mbi kete ceshtje). Gjithashtu, ekspozimi ndaj rreziqeve qe kushtojne jeten e te ekspozuarve - eshte mekat. Pirja eshte e pranueshme me moderim dhe kujdes, por mund te shkaktoje dem te madh kur abuzohet.

Nje shembull eshte drejtimi i makines ne gjendje te dehur - eshte nje ligesi qe mund shkaktoje humbje jete. Sic u tha edhe me lart, ekspozimi i vetes apo i te tjereve ndaj rrezikut, eshte mekat. Limiti i pirjes zakonisht eshte teper i ulet ne ligjet e shteteve te ndryshme dhe kjo behet sepse disa reflekse akoma mund te kontrollohen, dhe injorimi i ketyre rregullave eshte i padenje per nje besimtar.