A pati dhimbje Ati, per Birin qe vdiq ne kryq?

postuar me 16 Gusht 2023 ne kategorine "Triniteti"
Natyra e emocioneve dhe ndjenjave te Zotit eshte nje teme komplekse dhe e thelle teologjike. Ndersa Bibla perdor shpesh gjuhe antropomorfe per te pershkruar emocionet e Zotit, eshte thelbesore te kuptojme se emocionet e Perendise i tejkalojne kufizimet dhe te kuptuarit njerezor. Si i tille, diskutimi i ndjenjave te Perendise per vdekjen e Jezusit ne kryq trajtohet me perulesi dhe nderim.

Sipas besimit te krishtere, Hyji Ate, si pjese e Trinise se Shenjte (Zoti Ate, Zoti Bir, dhe Shpirti i Zotit), eshte i gjithedijshem dhe i gjithefuqishem. Kjo do te thote se Zoti i di te gjitha gjerat dhe eshte i plotfuqishem. Prandaj, Ai e dinte per planin e kryqezimit te Jezusit qe ne fillim dhe e lejoi te ndodhte per permbushjen e planit te Tij shelbues per njerezimin.

Ne Kopshtin e Gjetsemanit, perpara kryqezimit te Tij, Jezusi iu lut Atit, duke shprehur emocionet e Tij njerezore dhe duke pyetur nese ishte e mundur qe t'i hiqej kupa e vuajtjes (Mateu 26:39). Ky pasazh sugjeron se Jezusi ishte i shqetesuar nga sprova e afert.

Per sa i perket Perendise Ate, Bibla nuk e shpreh shprehimisht reagimin e Tij emocional ndaj kryqezimit te Jezusit. Ai fokusohet me shume ne domethenien teologjike te vdekjes se Jezusit (si dhe ne cka njerezit kane pare ne toke) ne vend qe te jape detaje specifike rreth emocioneve te Zotit. Ajo qe Bibla thekson eshte se plani i Perendise per shpetimin nepermjet sakrifices se Jezusit ishte nje akt dashurie e thelle per njerezimin (Gjoni 3:16).

Ne teologjine e krishtere, kryqezimi i Jezusit shihet si nje shprehje e dashurise dhe meshires se Zotit per njerezimin, pasi Ai siguroi nje menyre per pajtim dhe shelbim. Eshte nje demonstrim i natyres sakrifikuese te dashurise se Perendise dhe gjatesive deri ne te cilat Ai ishte i gatshem te shkonte, per te ofruar falje dhe jete te perjetshme.

Ndersa Bibla mund te mos jape detaje te qarta rreth gjendjes emocionale te Perendise Ate gjate kryqezimit te Jezusit, te krishteret besojne se ajo perfaqeson nje akt dashurie hyjnore dhe permbushjen e planit te Perendise per shpetimin e njerezimit.